FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet

De ‘Zo ben ik nu eenmaal’ show kan worden ingezet als bijscholingsactiviteit/ teamuitje en als interventie in verschillende fases van een veranderproces. Vooral als het gaat om cultuurverandering. Bijvoorbeeld een fusie of een nieuwe manier van werken of de implementatie van nieuw beleid. Alles waarbij het gedrag van medewerkers bepalend is. Daarbij werkt de show heel goed, zowel als kick-off, ergens halverwege om het op te frissen, of aan het eind om terug te kijken op veranderingen die hebben plaatsgevonden. Ook los van verandertrajecten kan je de ‘Zo ben ik nu eenmaal’ show inzetten. In dat geval werkt het meer als teambuildingsuitje of bijscholingsactiviteit, op bijvoorbeeld een studiedag of professionaliseringsdag.Overal waar je de kwaliteit van de samenwerking en onderlinge communicatie wilt verbeteren. In die situaties werkt de show vooral goed om te voorkomen dat je in een ‘Zo ben ik nu eenmaal’ cultuur terecht komt.

De ‘Zo ben ik nu eenmaal’ show levert inspiratie en bewustwording op. Het levert gezamenlijke inzichten op over het veranderproces en over menselijk gedrag. Het maakt mensen bewust van hun eigen rol en houding in de samenwerking met anderen en in veranderprocessen. Maar ook in relatie tot vitaliteit (Tilly) en het omgaan met hiërarchie (rick) Het zorgt dat mensen met elkaar in gesprek raken over houding en gedrag, over samenwerking en over cultuur, patronen en verandering. Bovendien geeft het mensen een nieuw vocabulaire. Waarmee het makkelijker wordt om vastgelopen communicatie met alle ergernissen en onbegrip die daarbij horen, weer soepeler te laten verlopen. Het draagt daardoor bij aan een positieve en professionele en ontspannen werksfeer. En aan effectievere communicatie, dus ook een hogere kwaliteit van werken.

De show duurt 60 minuten. Maar vanaf april hebben we er dus ook 1 van 30 minuten.

Een nagesprek duurt een half uur, maar de lengte kan eventueel aangepast worden in overleg.

De show werkt het beste met een nagesprek omdat dan het meeste leerrendement wordt gehaald uit de opgewarmde zaal. Maar voor heel feestelijke (lichte) bijeenkomsten of als je een heel vol programma hebt (met inhoudelijk goed aansluitende onderdelen) kan het zeker ook zonder nagesprek.

De show werkt het beste met een nagesprek omdat dan het meeste leerrendement wordt gehaald uit de opgewarmde zaal. Maar voor heel feestelijke (lichte) bijeenkomsten of als je een heel vol programma hebt (met inhoudelijk goed aansluitende onderdelen) kan het zeker ook zonder nagesprek.

In een nagesprek leggen we linken tussen wat mensen gezien hebben in de show en in zich te uiten neurowetenschap en de werking van het brein. We leggen uit waarom het mis ging in de show en hoe het ook anders kan. Maar vooral leggen we linken met jullie actuele werksituatie. Welke veranderingen, ontwikkelingen, spelen er bij jullie? Welke thema’s zijn herkenbaar voor jullie en hoe gaan jullie om met het gedrag van de personages wat je zag in de show. Daarbij zorgen wij dat het interactief is, dat mensen zich uitspreken, kleur bekennen en met elkaar in discussie gaan over de betekenis van wat ze net gezien hebben.We onderzoeken bijvoorbeeld ook: welke van de 4 types uit de show lopen hier bij jullie het meeste rond?

Ja, die hebben we. Die duurt 30 minuten en is met name geschikt voor congressen of in combinatie met een workshop.

Bij feestelijke gebeurtenissen waar je echt niet wil dat mensen iets leren, maar alleen voor de fun, dan kun je beter gaan bowlen, lasergamen of een band inhuren. Als er geen geconcentreerde situatie is, maar mensen zijn bijvoorbeeld aan het borrelen, aan het eten, gelijktijdig veel aan het kletsen, dat is ook niet het moment voor een theatervoorstelling. Het vraagt wel enige aandacht. Bij alle overige situaties, waar ruimte is voor zowel wat entertainment als ook een leerervaring, daar werkt het wel heel erg goed. Verder zou ik het ook niet inzetten als er hele grote herstructureringen zijn in de organisatie. Stel de directeur heeft net gezegd dat de helft van de zaal zijn baan zal gaan verliezen, of er zijn hele grote collectieve trauma’s: dan is dat niet het moment voor comedy. Maar dat zijn heel heftige situaties. Die pikkken wij er altijd uit in een voorgesprek. In andere situaties: Ook als de veranderingen gevoelig liggen en er wel enige weerstand is, dan kun je de show wel doen. Sterker nog; dan is het soms juist een goed idee om het te doen. om er dat wat ondergronds leeft naar boven te halen. maar dan vraagt het alleen om een zorgvuldige inbedding. Dus een zorgvuldige inleiding, zorgvuldig nagesprek, genoeg ruimte voor mensen om na de show in gesprek te gaan over wat het heeft losgemaakt. Als je twijfelt, ga dan vooral in gesprek met natasha of tim. Zij weten precies of het kan of te gevoelig gaat zijn.

De ‘Zo ben ik nu eenmaal’ show heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld door wat we hebben gezien bij honderden organisaties. Dat maakt dat eigenlijk elke organisatie er wel iets van herkend. We maken ‘m expres niet op maat, omdat het op die manier niet te dichtbij komt en mensen met afstand kunnen kijken naar de situaties. Soms gebruiken we wel maatwerk-elementen. Dus we kunnen wel binnen de show met een paar opmerkingen en toespelingen ingaan op welke veranderingen er bij jullie op dit moment spelen. Maar de rest van de show blijft standaard. En daarnaast kunnen we ook maatwerk-scenes maken voor in het dagprogramma na de show, bijvoorbeeld als afsluiting van de dag of op video om na afloop te versturen naar mensen, waarin mensen personages uit de ‘Zo ben ik nu eenmaal’ show terugzien in een voor hen herkenbare werksituatie. Dus als we maatwerk doen dan doen we dat altijd als extra, na afloop van de ‘Zo ben ik nu eenmaal’ show of als vervolg op de show. (daar is wel een kostenplaatje aan verbonden) Maar de show zelf is voor iedereen hetzelfde omdat daardoor de kwaliteit van de show (en het niveau van de grappen) het beste tot zijn recht komt.

Je hoeft geen theater te huren. De show kan gewoon plaatsvinden bij jullie in de organisatie. Bijvoorbeeld in de aula, een grote vergaderruimte of een kantine. Maar ook in een partycentrum of een andere leuke externe locatie. Wel is het van belang dat de locatie afgesloten kan worden voor omgevingsgeluid en dat er stoelen staan in theateropstelling. Wij nemen zelf onze eigen technicus mee, die zorgt voor optimaal geluid en wij kunnen zelf eventueel een podium verzorgen als dat nodig is vanwege de zichtlijnen van de locatie.

 

De leukste ervaring krijg je vanaf 30 mensen. Voor kleinere groepen maken we vaak een speciaal programma. Bijvoorbeeld een workshop. Een workshop kan al vanaf 8 mensen. Voor groepen tussen de 8 en 30 mensen raden we vaak een workshop aan of een speciaal programma waarbij we fragmenten uit de show spelen en direct de interactie opzoeken. Voor nog kleinere groepen van 8 mensen bieden we teamcoaching aan, waarbij elementen uit de show terugkomen.

De leukste ervaring krijg je vanaf 30 mensen. Voor kleinere groepen maken we vaak een speciaal programma. Bijvoorbeeld een workshop. Een workshop kan al vanaf 8 mensen. Voor groepen tussen de 8 en 30 mensen raden we vaak een workshop aan of een speciaal programma waarbij we fragmenten uit de show spelen en direct de interactie opzoeken. Voor nog kleinere groepen van 8 mensen bieden we teamcoaching aan, waarbij elementen uit de show terugkomen.

Dat hangt af van de ruimte die jullie ter beschikking hebben en de omstandigheden van de ruimte. Een groepsgrootte van circa 250 tot 300 mensen is voor ons optimaal, maar we spelen ook wel eens voor zalen van 500 of 600 mensen in uitzonderlijke gevallen. Bij nog grotere groepen werken we met videoschermen en dat is alleen mogelijk in overleg.

Dat hangt van de training af. Bij een standaard ‘Zo ben ik nu eenmaal’ training waar we met 1 trainer en 1 acteur komen starten we bij aan aantal van 8 mensen. Bij maatwerk trainingen of teamcoaching kan het aantal ook kleiner zijn. bijvoorbeeld een heisessie van een directie van 4 man.

We werken met groepen van maximaal 15. Onze voorkeur is om te werken met groepen van gemiddeld 12 mensen. Soms wijken we daarvan af en maken we grotere groepen tot 25 deelnemers, in overleg.

Nee. In principe niet. We hebben lang over onze prijzen nagedacht, maar bel ons gerust als je een voorstel hebt waarom we daarvan af moeten wijken.

Ja. We spelen zowel voor hoogleraren als voor verwarmingsmonteurs, verpleegkundigen als managers, docenten als receptionisten, beveiligers als consultants. Voor hele diverse groepen mensen dus van verschillende opleidingsniveaus, verschillende beroepsgroepen, verschillende achtergronden. Wel is de voertaal Nederlands, dus het is handig als mensen Nederlands spreken/begrijpen.
 
Nee hoor. Ook als alles prima gaat dan is de show heel herkenbaar. In die situaties gaan we in een nagesprek minder in op de communicatie in het veranderproces. Maar meer in op de communicatie in bredere zin: in onderlinge samenwerking met collega’s en klanten. Waar uiteraard ook niet altijd alles van een leien dakje gaat. Ook daar heb je verschillende type karakters waar je je gedrag aan zult moeten aanpassen, wat vraagt dat je je “zo ben ik nu eenmaal” houding loslaat.
 
Nee hoor, dat hoeft zeker niet. Het is wel extra leuk, omdat in onze show ook zowel de directeur, de manager, de externe adviseur en de medewerkers zitten. Dus als je de show samen gezien hebt, helpt dat om achteraf met elkaar het gesprek aan te gaan en juist die misverstanden beter te begrijpen die er tussen de verschillende lagen spelen. Maar nogmaals het hoeft niet. Het is meer in jullie eigen belang: Stel dat de directeur er niet bij is (omdat hij belangrijkere dingen te doen heeft) dan garanderen we niet dat er achteraf niet over hem of haar geroddeld wordt met termen als “Dat was nou goed geweest als … het ook gezien had”.
 
Vooralsnog niet. We’re working on it. Heb je interesse in een engelse show. Laat het ons wel weten, zodra hij beschikbaar is komen we bij je terug.
 
Zeker! Juist mensen van verschillende organisaties raken door onze show makkelijk met elkaar in gesprek. Zeker als je het combineert met een nagesprek en workshop of een interactief voorprogramma. Op die manier zorgen we dat mensen lekker loskomen en het aan het eind van de dag is alsof jullie elkaar al jaren kennen.
Ja zeker. Wat voor communicatieprobleem? Vertel vertel! 

 

(Oh dat lijkt op een scene uit onze show… namelijk deze…)

We gaan op zoek naar de ergernissen van de deelnemers. Daarna  komen zij tegenover de personages uit de show te staan en mogen zij lastige (voor hen herkenbare) werk-situaties op hen oefenen. Ons motto is: als je onze personages in beweging krijgt, dan zijn jouw eigen collega’s een peuleschil. We spiegelen jou en de trainer geeft je tools in gespreksvoering. Zodat je ontdekt hoe je de communicatie met een voor jou lastig persoon anders kunt aanpakken. Daardoor komen mensen van irritatie- naar inspiratie. Dat wat je ergert: dat spiegelt jou waar jij je in kunt ontwikkelen. Mensen gaan met een challenge (een concrete verbeterwens, en persoonlijke uitdaging) naar huis.

 
Jazeker. We spelen dan vaak wel een aantal scenes uit de show om de personages voor te stellen. Er zit altijd een theater element in, maar de rest is maatwerk afhankelijk van jullie wens.
 
Ja. En naast de 4 types uit de show, nog alle andere irritante en lastige mensen die jullie beschrijven. Ook die spelen we gelijk voor jullie uit.
 

Dat bestaat uit vervolgtrainingen, waarbij dieper op een thema wordt ingegaan. Zoals bijv. aanspreken/ eigenaarschap/ beïnvloeden/verzuimgesprekken etc. Daarin combineren we theorie uit de communicatie, met casussen oefenen met acteurs en natuurlijk onze eigen humoristische confronterende stijl.

Tussen de trainingen door, krijgen mensen een online omgeving om individuele en gezamenlijke 66 dagen challenges te kunnen doen.

We faciliteren gesprekken over de visie en toekomst van de organisatie en de beoogde cultuurverandering. In subgroepen of met de hele organisatie.

We inventariseren hoeveel draagvlak er is in de organisatie voor bepaalde veranderingen, via enquetes en interviews en maken de thema’s die het meest leven in de organisatie zichtbaar en voelbaar via scenes en een ‘Zo doen we dat hier’ verkiezing.

We maken de beoogde gedragsverandering concreet via maatwerk filmpjes. Gemaakt op basis van interviews met medewerkers en observatie.

En we zorgen voor coaching van individuele medewerkers of leidinggevenden die dat nodig hebben of die een belangrijke rol spelen in de verandering.

Ook kunnen we meelopen bij teamsessies, teamcoaching en coaching on the job verzorgen. Om te zorgen dat teams niet terugvallen in oud gedrag en de verandering geborgd wordt.

Ja we hebben filmpjes die we vooraf kunnen opsturen naar jullie medewerkers om ze alvast in de stemming te brengen. Zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Ook hebben we filmpjes over bepaalde thema’s die jullie achteraf kunnen sturen na de show (en de ‘Zo ben ik nu eenmaal’ test) om dat wat de show heeft opgewarmd goed “warm te houden.”
Ja zie onze website, google reviews of we kunnen je in contact brengen met een klant in jouw sector.

Download de brochure​

Door dit formulier in te vullen, ontvang je de brochure binnen
enkele ogenblikken per e-mail.